גילוי נאות

שיימס סוכנות לביטוח 2012 בע”מ (להלן: “הסוכנות, הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, אשר פועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (לא יועץ פנסיוני).

הסוכנות עוסקת בתחום הביטוחי, פיננסי ופנסיוני, ומקבלת תגמול בגין שירותים אלו ישירות מהיצרנים השונים איתם אנו פעילים.

הסוכנות פועלת במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם הגופים המוסדיים הבאים:

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ, מגדל חברה לביטוח, הראל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, מנורה מבטחים חברה לביטוח, איילון חברה לביטוח, הכשרה חברה לביטוח ואלטשולר שחם פנסיה וגמל.

במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של החברות הנ”ל והגופים הקשורים אליהם.

במסגרת קביעת דמי הניהול והתגמול אותו תקבל סוכנותינו מהגופים המוסדיים השונים, נלקחים בחשבון השירותים אותם אנו מעוניינים ומחויבים על פי דין להעניק לקהל לקוחותינו.